Pravidlá a registrácia na fóre

Chod fóra, registrácia na fóre, pravidlá fóra, užívateľské skupiny, oprávnenia užívateľov, požiadavky na zmenu a doplnenie funkcií fóra a pod.
Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
Miro
Lovič
Príspevky: 1116
Dátum registrácie: 28. Októbra 2011, 09:11
Bydlisko: Senica SK
Kontaktovať užívateľa:

Pravidlá a registrácia na fóre

Príspevok od užívateľa Miro » 27. Marca 2017, 11:47

1. Všeobecné pravidlá fóra
1.1. Každý užívateľ svojou registráciou vyjadruje názor že si prečítal pravidlá fóra a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.
1.2. Každý užívateľ je zodpovedný za svoj príspevok a prevádzkovateľ sa nemusí stotožňovať s názorom autorov.
1.3. Zakazuje sa používať vulgárne slová, urážky alebo vytvárať konflikty medzi užívateľmi tohto fóra.

2. Pravidlá a podmienky pre splnenie registrácie:
2.1. Odpovedať na registračnú otázku a úspešne vykonať celý proces registrácie.
2.2. Pri registrácií sa zakazuje názov nicku, ktorý by obsahoval hanlivé slová alebo by súvisel so skupinami, ktoré potláčajú základné práva a slobody. Taktiež je zakázaná voľba nevhodného avatara. Takéto účty budú zmazané.
2.3. Zadať funkčnú emailovú adresu. Emailová adresa môže byť použitá iba pre jeden účet.
2.4. Vyplnenie profilu (povinné údaje sú bydlisko a GPS súradnice, pre orientáciu postačuje zadať väčšie alebo okresné mesto v okolí napríklad Levice alebo presnejšia forma Levice - Krškany).
2.5. Po registrácii sa stávate členom skupiny nový členovia a máte prístup do bežných častí fóra.
2.6. V prípade ak do 7 dní neprebehne aktivácia účtu emailom alebo prihlásenie bude účet automaticky vymazaný.
2.7. Viacnásobná registrácia jedného užívateľa je zakázaná.

3. Pravidlá pre status overeného člena:
3.1. Aktívne sa zapájanie do behu fóra (písanie logov, zapájanie sa do chatu, ...)
3.2. Logovanie rádiosond do databáz (zoznamu rádiosond) je povinné.
3.3. Zaradenie do skupiny schvaľuje užívateľ Miro na základe žiadosti alebo odporučenia od iného overeného člena. ucp.php?i=pm&mode=compose&u=59
3.4. V prípade ak sa užívateľ neprihlási po dobu 12 mesiacov stráca status overeného člena. Obnovenie statusu sa bude posudzovať prípad od prípadu (prechádzajúca aktivita, počet príspevkov, iné aktivity na fóre).
3.5. Nedodržiavanie pravidiel vedie k okamžitej strate overenia až do vyriešenia priestupku.

4. Príspevky a chat:
4.1. Používajte výstižné a jednoduché názvy tém. Témy ako „pomoc“, „pozor“ a im podobné budú automaticky vymazané.
4.2. Nové témy zakladajte do správnych častí fóra. Niektoré časti sú prístupné iba určitej skupine členov a myslite na to pri vkladaní témy.
4.3. Vkladanie odkazov na komerčné produkty a spoločnosti je povolené iba ak sa jedná o súvis s problematikou a zameraním fóra. Spam a príspevky iba reklamného charakteru budú vymazané.
4.4. Samoúčelná propagácia stránok s podobným obsahom formou odkazov je zakázaná okrem miesta vyhradeného pre tento účel priamo v profile člena. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady kedy má odkaz informačnú alebo doplnkovú hodnotu pri bežnej diskusii alebo v téme.
4.5. Je zakázané šíriť na stránke obrázky, dokumenty, warez a iné nelegálne súbory v rozpore so zákonom SR / ČR. Taktiež rozširovanie súborov chránených autorským zákonom je prísne zakázané.
4.6. Je zakázané vytvárať témy politického charakteru.
4.7. Zakazujú sa na fóre akékoľvek rasové alebo menšinovo-národnostné útoky alebo prejavy.
4.8. Zakazuje sa viacnásobné zakladanie tém a príspevkov.
4.9. Je zakázané posielať príspevky ktoré úmyselne poškodzujú dobré meno tejto stránky alebo jej členov.
4.10. Je zakázané verejne publikovať alebo sprostredkovávať súkromné správy tretím osobám bez jednoznačného súhlasu všetkých zúčastnených osôb.
4.11. Šírenie obsahu privátnych tém pre overených členov mimo fóra sa bude považovať za hrubé porušenie pravidiel.
4.12. Riaďte sa pravidlami slušného správania.
4.13. Prevádzkovateľ fóra si vyhradzuje právo v prípade potreby odstrániť diskusie a príspevky bez uvedenia dôvodu.

5. Špeciálne hodnosti užívateľov.
5.1. Krmič – pridelenie alebo odobratie hodnosti prebieha vždy v nedeľu o 19:00 plne automaticky. V prípade ak systém zistí aktivitu za posledných 31dní v zasielaní údajov do trackera pridelí sa tento titul a v opačnom prípade bude hodnosť automaticky odobraná.
5.2. Zaslúžilý člen – hodnosť sa bude prideľovať za významný prínos v oblasti rádiosonderstva, trackera, databáz rádiosond alebo podpory fóra a komunity. Pridelenie bude vykonané až po úspešnom hlasovaní a návrhy môže poslať každý člen.

6. Skupiny:
6.1. Administrátor – správca fóra – spravuje a riadi chod celého fóra.
6.2. Moderátor – moderátor fóra – spravuje príspevky.
6.3. Neregistrovaný – neregistrovaný užívatelia teda verejný návštevníci.
6.4. Bot – blokované nicky a účty ktoré automaticky šíria spam alebo sa pokúšajú o automatizovanú registráciu.
6.5. Novo registrovaný užívateľ – skupina sa prideľuje automaticky po úspešnej registrácii. Jedná sa vlastne o neovereného člena.
6.6. Užívateľ – všeobecná skupina totožná s právom neovereného člena.
6.7. Sondetracker-vyvoj – špeciálna skupina s prístupom do častí fóra určených pre vývoj trackera a iných systémov.
6.8. Overení užívatelia fóra – overený užívatelia.
6.9. Neaktívny užívatelia – účty kde neprebehlo prihlásenie po určitú dobu alebo pre porušenie pravidiel došlo ku zablokovaniu účtu. Taktiež tu spadajú zablokované účty na vlastnú žiadosť.

7. Postih za porušenie pravidiel.
Každé porušenie bude posúdené samostatne a na základe jeho závažnosti bude postih nasledovný:
- Udelenie výstrahy (v prípade opakovania sa toho istého priestupku alebo po dosiahnutí 3 výstrah zablokovanie účtu).
- Odstránenie overenia (na určitú dobu alebo do vyriešenia priestupku)
- Zablokovanie účtu (zablokovanie účtu z dôvodu porušenia pravidiel bude trvalé a nebude ho možné odvolať, blokovanie sa bude týkať ako mena, IP ako aj registračného emailu pre to myslite aj na ostatných čo pristupujú z tej istej IP adresy).

8. Ochrana osobných informácií.
Za účelom správnej funkcie fóra, prideľovania skupín, hodnotí a prístupu do databáz rádiosond je nutné zaznamenávať, spracovávať a následne aj uchovávať niektoré informácie. Zároveň by sme Ťa chceli informovať o tom, aké práva v súvislosti so spracovaním Tvojich osobných údajov máš.

8.1. Kontakty – Prevádzkovateľom tohto portálu je súkromná osoba. V prípade potreby môžete využiť kontaktný formulár priamo na fóre prístupný kliknutím na odkaz „Napísať administrátorovi“.

8.2. Osobné a iné údaje ktoré spracovávame
8.2.1. Registračné údaje v Tvojom profile – niektoré verejne prístupné časti fóra sa dajú prehliadať aj bez registrácie. Na využitie ostatných služieb (prispievanie do fóra, prístup na chat, prístup do databáz) je nutná registrácia prípadne ešte dodatočné overenie. Počas registrácie budeme vyžadovať Tvoje užívateľské meno (nick), orientačné uvedenie bydliska alebo oblasti pôsobenia a emailovú adresu. Po registrácii môžeš, ale nemusíš uviesť aj ostatné doplňujúce údaje. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobných údajov a ber na vedomie možnosť ich zneužitia po ich zverejnení.
8.2.2. Údaje získané využívaním fóra a pridružených služieb – podobne ako veľa internetových stránok aj toto fórum zhromažďuje informácie všetkých návštevníkov internetovej stránky. Využívajú sa k tomu rôzne nástroje ako napríklad cookies, weblogy a IP adresa. Tieto údaje majú buď informačný charakter (štatistika) alebo sú nutné pre overenie prístupu k službám (privátne časti fóra, databáza rádiosond alebo tracker).
8.2.3. Údaje v príspevkoch - Niektoré z údajov v príspevkoch môžu mať charakter osobných údajov, preto dôkladne zváž, aké údaje chceš o sebe zverejniť a ber na vedomie riziko ich zneužitia. Tvoje údaje a Príspevky budú prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať.

8.3. Komu sú tieto údaje prístupné - V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby sme ako prevádzkovatelia spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Subjekt môže byť napríklad poskytovateľ webových a databázových služieb alebo tretím stranám ktoré sú zapojené napríklad do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

8.4. Odovzdávanie údajov do krajín mimo SR – nakoľko je vlastník a aj prevádzkovateľ hostingu internetových stránok prenos informácií mimo SR neprebieha.


8.5. Ako dlho sú údaje uchovávané
8.5.1. Registračné údaje a údaje profilu sú uchovávané počas celej životnosti daného konta. To znamená od jeho založenia až po jeho odstránenie. Odstránenie konta je možné až po 3 rokoch od jeho deaktivácie a to za účelom prípadnej potreby zaistenia alebo riešenia protiprávneho konania na Našej stránke.
8.5.2. Tvoje príspevky zverejnené vo verejnom fóre zostávajú na Našej stránke aj po skončení Tvojej registrácie, keďže je to podstata služby, ktorú poskytujeme a ktorú si počas trvania Tvojej registrácie využíval.
8.5.3. Štatistické údaje sa získavajú počas prihlásenia na fóre a uchované sú do ďalšieho úspešného prihlásenia sa.

8.6. Aké sú Tvoje práva
8.6.1. Právo na prístup ku vlastným osobným údajom – v prípade záujmu môže ktorýkoľvek užívateľ požiadať o preposlanie vlastných osobných údajov. Môže tak požiadať kontaktovaním administrátora (7.1).
8.6.2. Právo na opravu osobných údajov – väčšinu údajov si dokáže užívateľ zmeniť priamo vo svojom profile. Ak by však nastala potreba zmeniť iné údaje môže požiadať o ich zmenu (7.1).
8.6.3. Právo na výmaz údajov – v prípade ak požiadaš o výmaz všetkých údajov alebo nesúhlasíš so spracovaním údajov je nutné žiadať písomne (7.1) o ich výmaz. Nakoľko niektoré údaje sú nutné k správnej funkčnosti fóra, prístupu ku profilu alebo službám nebudú potom tieto služby dostupné.
8.6.4. Ak Tvoje osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľného udelenia súhlasu, uchovávame Tvoje údaje, kým príslušný súhlas neodvoláš. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Tieto pravidlá sú platné od 1.3.2019.
Po úprave bodu platné od 1.4.2022


Vlákno nespamujte ani nekomentujte. Tu budú uvádzané následné zmeny v pravidlách. Zmena bude uvedená v samostatnom príspevku a opravením v pôvodnom texte.

Užívateľov profilový obrázok
Miro
Lovič
Príspevky: 1116
Dátum registrácie: 28. Októbra 2011, 09:11
Bydlisko: Senica SK
Kontaktovať užívateľa:

Re: Pravidlá a registrácia na fóre

Príspevok od užívateľa Miro » 22. Februára 2022, 09:32

2.4. Vyplnenie profilu (povinné údaje sú bydlisko a GPS súradnice, pre orientáciu postačuje zadať väčšie alebo okresné mesto v okolí napríklad Levice alebo presnejšia forma Levice - Krškany).

Zavedenie GPS súradníc je pre pripravované rozšírenie funkcionality fóra. Presnosť zadanej polohy je možné vyplniť podľa uváženia. Samozrejme aj tu sú medze ktoré sa budú pri prípadnom overovaní posudzovať.

3.3. Zaradenie do skupiny schvaľuje užívateľ Miro na základe žiadosti alebo odporučenia od iného overeného člena. ucp.php?i=pm&mode=compose&u=59

Zadefinovanie konkrétneho užívateľa ktorý môže udeľovať oprávnenia. V minulosti sa zopár krát stalo že žiadosť išla na účet admina a ten sa kontroluje sporadicky.

Napísať odpoveď